Google for Education

Google for Education
Google สู้ต่อเพื่อตลาดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กับการให้บริการ Google Classroom โดยมีบริการที่ครอบคลุมหลากหลายดังนี้

Assignments that integrate with Google Drive and Google Docs;
Grading;
Real-time feedback on student work;
Assignment sheets;
Real-time questions;
Announcements;
Commenting; and
Homework collection and organization.

ทั้งนี้ยังเปิดให้เพียงการ Preview เท่านั้น ยังไม่ให้บริการจริง


Comments