รายชื่อวารสารนานาชาติที่คาดว่าไม่มีคุณภาพในการดำเนินงาน

ผมได้พบกับรายชื่อวารสารกลุ่ม Open Access ที่อ้างว่าเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่คาดว่าจะไม่ได้คุณภาพที่รวบรวมโดย Assoc.Prof. Jeffrey Beall ที่ Auraria Library แห่ง University of Colorado Denver โดยสามารถ Download ได้จากไฟล์นี้ครับ ทั้งนี้สาเหตุที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นวารสารที่มีคุณภาพ ได้พิจารณาจากเงื่อนไขดังไฟล์นี้ นักศึกษาของ มจธ อย่าตกเป็นเหยื่อ เพราะต้องการหาวารสารที่คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อการตีพิมพ์เท่านั้น


ทั้งนี้เว็บไซท์เต็มๆของ Assoc.Prof. Beall คือ  http://scholarlyoa.com/


รายชื่อสำนักพิมพ์ 

 1. Abhinav
 2. A M Publishers
 3. Academe Research Journals
 4. Academia Publishing
 5. Academic and Business Research Institute
 6. Academic Journals
 7. Academic Journals and Research ACJAR
 8. Academic Journals, Inc.
 9. Academic Journals Online (AJO)
 10. Academic Publications, Ltd.
 11. Academic Research Publishing Agency
 12. Academic Sciences
 13. Academy & Industry Research Collaboration Center(AIRCC)
 14. Academy Journals
 15. Academy of Knowledge Process
 16. Academy of Science and Engineering (ASE)
 17. Academy Publish
 18. Access International Journals
 19. Ada Lovelace Publications
 20. Advanced Research Journals
 21. Advancements and Development in Technology International (Aditi)
 22. AENSI
 23. Akademik Plus Publication
 24. American Academic & Scholarly Research Center(AASRC)
 25. American V-King Scientific Publishing
 26. ANSINetwork
 27. Antarctic Journals
 28. Apex Journals
 29. ARPN Journals
 30. Ashdin Publishing
 31. Asian Economic and Social Society (AESS)
 32. Asian Research Consortium
 33. Australian International Academic Centre Pty. Ltd.
 34. Baishideng Publishing Group
 35. Basic Research Journals
 36. Bentham Open
 37. Better Advances Press
 38. BioInfo Publications
 39. BioIT international Journals 
 40. BioMedSciDirect Publications
 41. Bioscience Research & Educational Institute [Link dead as of 2012-11-14]
 42. Bonfring
 43. British Association of Academic Research (BAAR)
 44. British Journal
 45. Business Journalz (BJ)
 46. Canadian Center of Science and Education
 47. Center for the Development and Dissemination of Knowledge
 48. Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK
 49. Center for Promoting Ideas
 50. Centre For Info Bio Technology (CIBTech)
 51. Centre of Promoting Research Excellence (CPRE)
 52. Cloud Journals
 53. The Clute Institute
 54. Computer Science Journals
 55. CONFAB Journals
 56. Cosmic Journals
 57. CSCanada
 58. Discovery Publishing Group 
 59. David Publishing
 60. Deccan Pharma Journals
 61. E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC)
 62. e-journals
 63. e3Journals
 64. eCanadian Journals
 65. Econjournals
 66. EISRJC Journals (E-International Scientific Research Journal Consortium)
 67. eLearning Institute
 68. Elewa Bio Sciences
 69. eJournals of Academic Research & Reviews
 70. Electronic Center for International Scientific Information
 71. Elmer Press
 72. Engineering and Technology Publishing
 73. Erudite Journals Limited
 74. eSci. Journals Publishing
 75. EuroJournals
 76. Far East Research Centre
 77. Ficus Publishers
 78. Global Advanced Research Journals
 79. Global Journals, Inc. (US)
 80. Global Research Journals
 81. Global Research Online
 82. Global Research Publishing (GRP)
 83. GlobalOpenJournals.org
 84. GlobalSkope Publishing Society
 85. Green Global Foundation (GGF)
 86. Greener Journals
 87. Growing Science Publishing Company
 88. Herald International Research Journals
 89. Herbert Open Access Journals
 90. Hikari Ltd.
 91. Human and Sciences Publications (HumanPub)
 92. Human Resource Management Academic Research Society (HRMARS)
 93. IBIMA Publishing
 94. Indian Society for Education and Environment
 95. Indus Foundation for Education, Research & Social Welfare
 96. Innovative Space of Scientific Research (ISSR Journals)
 97. INREWI
 98. Insight Knowledge
 99. Institute of Advanced Scientific Research
 100. Institute of Electronic & Information Technology
 101. Institute of Language and Communication Studies
 102. InTech Open Access Publisher - Mirror site
 103. Integrated Publishing Association
 104. Intellectual Archive
 105. Intercontinental Electronic Journals
 106. International Academic Journals
 107. International Academy of Business & Economics
 108. International Academy of Science, Engineering and Technology (International ASET)
 109. The International Academy, Research and Industry Association (IARIA)
 110. International Association for Engineering & Technology
 111. International Association for Engineering and Management Education (IAEME)
 112. International Association of Journals & Conferences (IAJC)
 113. International Conference on Computer Science and Engineering
 114. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)
 115. International House for Academic Scientific Research
 116. International Institute for Science, Technology and Education (IISTE)
 117. International Institute of Informatics and Systemics
 118. The International Journal Research Publications
 119. International Journals of Engineering & Sciences
 120. International Journals of Multidisciplinary Research Academy
 121. International Journals of Scientific Research (IJSR)
 122. International Network for Applied Sciences and Technology
 123. International Network for Natural Sciences (INNSPUB)
 124. International Research Journal (Rajasthan, India)
 125. International Research Journals (Lagos, Nigeria)
 126. International Research Journals (Accra, Ghana)
 127. International Scholars Journals
 128. International Science Congress Association
 129. International Scientific Engineering and Research Publications
 130. International Scientific Publications
 131. International Society of Universal Research in Sciences(EyeSource)
 132. Internet Medical Publishing
 133. Internet Scientific Publications
 134. Interscience Journals
 135. Interscience Open Access Journals
 136. ISISnet
 137. Ivy Union Publishing
 138. Jyoti Academic Press
 139. KEJA Publications
 140. Knowledgebase Publishers
 141. Knowledgia Scientific (formerly Knowledgia Review)
 142. Lifescience Global
 143. Macrothink Institute
 144. Marsland Press
 145. Maryland Institute of Research
 146. Maxwell Scientific Organization
 147. MASAUM Network
 148. Medical Science Journals [Link dead as of 2012-11-14]
 149. Medwell Journals
 150. Mehta Press
 151. Merit Research Journals
 152. MNK Publication
 153. Modern Scientific Press
 154. Muhammadon Centre for Research and Development (MCRD)
 155. Narain Publishers Pvt. Ltd (NPPL)
 156. National Social Science Association (NSSA)
 157. Net Journals
 158. NobleResearch Publisher
 159. Noto-are
 160. OA Publishing London
 161. OMICS Publishing Group
 162. Online Research Journals
 163. OpenAccessPub
 164. Open Research and Science Library (ORSlib)
 165. Open Research Society
 166. PBS Journals
 167. Pelagia Research Library
 168. Pharmaceutical Research Foundation
 169. Pharmacognosy Network Worldwide
 170. PharmaInfo
 171. PharmaInterScience Publishers
 172. Photon Foundation
 173. Praise Worthy Prize
 174. Prime Journals
 175. Research Publisher
 176. RedFame Publishing
 177. RG Education Society
 178. Ross Science Publishers
 179. Sacha International Academic Journals
 180. SAVAP International
 181. Scholar Journals
 182. Scholar People
 183. Scholar Science Journals
 184. Scholarlink Resource Centre Limited
 185. Scholarly Journals International
 186. Scholars Research Library
 187. Sciedu Press
 188. Science & Knowledge Publishing Corporation Limited
 189. Science Academy Publisher
 190. Science Alert
 191. Science and Education Publishing
 192. Science and Engineering Publishing Company
 193. Science Education Foundation
 194. Science Instinct Publications
 195. Science Journal Publication
 196. Science Park Journals
 197. Science Publications
 198. Science Publishing Group
 199. Science Record Journals
 200. Science Target
 201. ScienceDomain International
 202. ScienceHuβ
 203. Sciencepress Ltd.
 204. Scientific & Academic Publishing
 205. Scientific Journals
 206. Scientific Journals International
 207. Scientific Research Publishing
 208. SciTechnol
 209. ScottishGroup Education and Testing Services
 210. Segment Journals
 211. Signpost e Journals
 212. Silicon Valley Publishers
 213. SJournals
 214. Sky Journals
 215. Society for Science and Nature
 216. Society of Engineering Science and Technology (SEST India)
 217. Sphinx Knowledge House
 218. Southern Cross Publishing Group
 219. Suryansh Publications
 220. Swiss Journals
 221. Technical Journals Online
 222. Technopark Publications
 223. Textroad Journals
 224. Thavan E ACT International Journals
 225. Today Science
 226. Trade Science, Inc
 227. Trans Stellar (Transstellar)
 228. Transnational Research Journals (formerly Universal Research Journals)
 229. Universal Research Publications
 230. Valleys International
 231. VBRI Press
 232. Whites Science Journals
 233. Victorquest Publications
 234. Wilolud Journals
 235. Wireilla Scientific Publications
 236. World Academic Publishing
 237. World Academy of Research and Publication
 238. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
 239. World Scholars
 240. World Science Publisher
 241. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)
 242. Wudpecker Research Journals
 243. Wyno Academic Journals

รายชื่อวารสาร

 1. Academic Exchange Quarterly
 2. American Journal of PharmTech Research (AJPTR)
 3. Archives Des Sciences Journal
 4. Archives of Pharmacy Practice
 5. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
 6. Asian Journal of Business and Management Sciences(AJBMS)
 7. Asian Journal of Pharmacy and Life Science
 8. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care (AJPRHC)
 9. Australian Journal of Basic and Applied Sciences
 10. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences
 11. British Journal of Science
 12. Bulletin of Mathematical Sciences & Applications
 13. Bulletin of Society for Mathematical Services and Standards
 14. ChemXpress
 15. Computer Science Chronicle
 16. Computer Science Journal
 17. Current Discovery
 18. Elixir Online  Journal
 19. Frontiers in Aerospace Engineering
 20. Global Journal of Management Science and Technology
 21. Global Journal of Medicine and Public Health
 22. Indian Journal of Research Anvikshiki
 23. Indian Journal of Scientific Research
 24. Indo American Journal of Pharmaceutical Research
 25. Indo-Global Journal of Pharmaceutical Sciences
 26. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business
 27. Interdisciplinary Journal of Research in Business (IDJRB)
 28. An International Journal of Agricultural Technology (IJAT)
 29. International Journal of Applied Linguistics & English Literature
 30. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS)
 31. International Journal of Applied Research & Studies (iJARS)
 32. International Journal of Biomedical Science
 33. International Journal of Business and Social Research
 34. International Journal of Computational Engineering Research
 35. International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT)
 36. International Journal of Computer Applications
 37. International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences (IJCAES)
 38. International Journal of Computer Science and Information Security
 39. International Journal of Computer Science and Network(IJCSN)
 40. International Journal of Computer Science Engineering (IJCSE)
 41. International Journal of Computer Science Issues
 42. International Journal of Current Research
 43. International Journal of Current Research and Review
 44. International Journal of Current Research and Review
 45. International Journal of Development and Sustainability(IJDS)
 46. International Journal of Development Research
 47. International Journal of Drug Development and Research(IJDDR)
 48. International Journal of E-Computer Science Evolution
 49. International Journal of Economics and Research
 50. The International Journal of Educational and Psychological Assessment
 51. International Journal of Emerging Sciences (IJES)
 52. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
 53. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
 54. International Journal of Engineering and Applied Sciences
 55. International Journal of Engineering and Computer Science (IJECS)
 56. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
 57. International Journal of Engineering Research and Applications
 58. International Journal of Engineering Science & Advanced Technology
 59. International Journal of Engineering, Science and Technology
 60. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology (IJESRT)
 61. International Journal of Fundamental & Applied Sciences
 62. International Journal of Health Research
 63. International Journal of Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences
 64. International Journal of Information and Communication Technology Research
 65. International Journal of Information Technology & Management
 66. International Journal of Innovative Ideas
 67. International Journal of Innovative Research and Development
 68. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
 69. International Journal of Life science and Pharma Research
 70. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research (IJLBPR)
 71. The International Journal of Management
 72. International Journal of Management Research and Business Strategy (IJMRBS)
 73. International Journal of Mathematics and Soft Computing(IJMSC)
 74. International Journal of Medical Science and Public Health(IJMSPH)
 75. International Journal of Medicine and Biomedical Research
 76. International Journal of Medicine and Public Health
 77. International Journal of Medicobiologial Research
 78. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)
 79. International Journal of Novel Drug  Delivery Technology
 80. International Journal of Pharma and Bio Sciences (IJPBS)
 81. International Journal of Pharmaceutical & Research Science (IJPRS Journal)
 82. International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research
 83. International Journal of Pharmacy and Technology (IJPT)
 84. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences
 85. International Journal of Power Electronics Engineering
 86. International Journal of Recent Scientific Research
 87. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)
 88. International Journal of Research and Innovation in Computer Engineering (IJRICE)
 89. International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy
 90. International Journal of Research in Computer Science
 91. International Journal of Reviews in Computing
 92. International Journal of Science and Advanced Technology (IJSAT)
 93. International Journal of Science and Technology
 94. International Journal Sciences (IJSciences)
 95. International Journal of Scientific & Engineering Research
 96. International Journal of Scientific & Technology Research
 97. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)
 98. International Journal of Scientific Knowledge (IJSK)
 99. The International Journal of Social Sciences (TIJOSS)
 100. International Journal of Soft Computing and Engineering
 101. International Research Journal of Applied Finance
 102. International Review of Social Sciences and Humanities
 103. Journal of Animal and Plant Sciences (Nairobi, Kenya)
 104. Journal of Applied Pharmacy
 105. Journal of Applied Pharmaceutical Science
 106. Journal of Basic and Clinical Pharmacy
 107. Journal of Business Management and Applied Economics
 108. Journal of Comprehensive Research
 109. Journal of Contradicting Results in Science
 110. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences
 111. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology
 112. Journal of Medical Research and Practice (JMRP)
 113. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JPBMS)
 114. Journal of Scientific Theory and Methods
 115. Mathematical and Computational Applications (MCA)
 116. People’s Journal of Scientific Research
 117. The Pharma Research (Journal)
 118. Research in Biotechnology
 119. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS)
 120. Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce
 121. Seventh Sense Research Group Journal
 122. South Asian Journal of Mathematics
 123. Universal Journal of Applied Computer Science and Technology
 124. Universal Journal of Computer Science and Engineering Technology (UniCSE)
 125. World Applied Sciences Journal
 126. World Journal of Science and Technology (WJST)

Comments

Popular Posts