เงินเดือนของคนอื่นอยู่ที่เท่าไรกันแล้ว

มนุษย์เงินเดือนน่าจะสงสัยเสมอว่าเงินเดือนของคนอื่นอยู่ที่เท่าไรกันแล้ว มากกว่าเราสักเท่าไรกัน Adecco บริษัทจัดหางานชั้นนำของโลกและในประเทศไทย ได้เผยแพร่ผลการสอบถามมนุษย์เงินเดือน ทั้งวิศวกร นัก IT และอื่นๆ ในประเทศไทยให้ดู น่าสนใจครับ

https://docs.google.com/open?id=0B8J08C_e0J5RdVp3QXhBY3RFMFU


Comments