Harvard สืบสวนนักศึกษาลอกข้อสอบ Take-home ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย Harvard เปิดเผยถึงการสอบสวนการลอกข้อสอบ Take-home ของนักศึกษาส่วนหนึ่ง  หากพบว่ากระทำผิดจริงจะต้องพักการเรียนอย่างน้อยหนึ่งปี โดยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้พบว่าคำตอบกว่าครึ่งมีความคล้ายคลึงกันจากนักศึกษาในชั้นประมาณ 250 คน ดังนั้นการลอกข้อสอบจำนวนประมาณ 125 คนนี้นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา


Source: http://goo.gl/wkGVn 

Comments