อัตราการตายต่อกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์เทียบกับแหล่งอื่น


ผู้คนจำนวนมากต่างเกรงกลัวถึงการเกิดอุบัติเหตุโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ในประเทศญี่ปุ่น

แต่หากเปรียบเทียบสถิติในอดีตจะพบว่าอันตรายที่เกิดขึ้น อาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด โดยรายละเอียดมีแสดงไว้อย่างละเอียดใน web นี้


Comments