ไทยยั้งรั้งท้ายในความสามารถด้านคณิตศาสตร์


ในรายงานการศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการวิพากษ์ว่าสหรัฐอเมริกาล้าหลังหลายประเทศ ก็เหลือบไปเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกราฟเปรียบเทียบด้วย และพบว่าเรามีสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับขั้นสูงในทางคณิตศาสตร์ที่ต่ำมากComments