ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นในศาสนากับความมั่งคั่ง


มีงานสำรวจ พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากระหว่างความยึดมั่นในศาสนากับความมั่งคั่งของประชาชนในประเทศนั้น ทั้งนี้ขนาดของวงกลมคือขนาดของจำนวนประชากรที่มีในประเทศ และการสีที่ต่างกันคือศาสนาที่ต่างกัน หากทุกอย่างถูกต้องประเทศที่มีความยึดมั่นในศาสนามักยากจนกว่าประเทศที่ไม่ยึดมั่น เห็นประเทศไทยของเรามั้ยครับ อืมมมม... น่าสนใจครับ


source: http://www.ritholtz.com/blog/2010/09/religions-correlation-with-poverty/

Comments