ที่ปัสสาวะสำหรับผู้ชายที่ทั้งประหยัดน้ำและประหยัดเวลาที่ปัสสาวะสำหรับผู้ชายที่ทั้งประหยัดน้ำและประหยัดเวลาพัฒนาขึ้นด้วยความคิดที่ว่าหลังจากปัสสาวะ เราย่อมต้องล้างมือ ดังนั้นจึงนำน้ำที่ล้างมือมาล้างปัสสาวะ น่าสนใจว่าหากให้จริงผลตอบรับจะเป็นอย่างไร


Comments