เหนื่อยแค่ไหน ยังยิ้มได้

 


ปฏิบัติการ การหล่อหลอมเหล็กหล่อด้วยเตาคิวโปลา กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2553
Posted by Picasa

Comments