ดินสอที่ใช้ใส้แบบหมึกเคยเขียนดินสอแล้วกดจนไส้หักมั้ยครับ ในที่สุดก็มีผู้ผลิตดินสอที่ใช้ใส้แบบหมึก พูดง่ายๆก็คือใช้งานเหมือนกับปากกา แต่ว่าเวลาเขียนและลบเหมือนกับดินสอ (ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเขียนลงบนกระดาษ)Source: http://www.engadget.com

Comments