จีนกำลังจะสร้างรถประจำทางยักษ์ที่รถอื่นๆวิ่งด้านล่างได้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ และไม่ต้องแย่งช่องทางการจราจร ประเทศจีนมีแผนที่จะสร้างรถประจำทางยักษ์ที่รถอื่นๆ วิ่งด้านล่างได้

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงๆ

Comments