แบตหมด? แค่เขย่าแล้วชาร์จไฟได้

Brother Industries ได้ผลิตแบตเตอรีชนิดใหม่ที่สามารถเขย่าเพื่อชาร์จประจุ อย่างไรก็ตามประจุที่สร้างขึ้นเพียงพอสำหรับอุปกรณ์อเลคทรอนิกส์เล็กๆเท่านั้นนะครับ เช่นรีโมทคอรโทรล แต่อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นความคิดที่น่าชื่นชมและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Lithium-ion battery technology keeps improving by (theoretical) leaps and bounds, but what good's that to you when you're faced with a dead TV remote? Brother Industries has a plan, and it doesn't involve ink for once -- the Japanese printer company's developed a set of prototype batteries you simply shake to charge. AA and AAA models are already in the works, though you shouldn't expect to slot them into cameras or R/C cars, as the miniature electromagnetic induction generators inside are designed for infrequently used gadgets and provide as little as 10mW (or as much as 180mW) when shook. Of course, when it comes to TV remotes there's an even lazier way for couch potatoes to squeeze the juice, but we have to imagine standard-sized cells have a slightly better chance at market.

Source: http://goo.gl/FO8v

Comments