ยังไม่มีหวังสำหรับการหยุดการรั่วไหลของน้ำมันในแหล่ง Mississippi Canyon 252 well
ยังไม่มีหวังสำหรับการหยุดการรั่วไหลของน้ำมันในแหล่ง Deep water horizon โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดู hurricane กำลังจะมา ครั้งนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากครั้งหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

Comments