ความสัมพันธ์ระหว่าง GDP กับอายุขัยของพลเมือง


หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าประเทศที่มี GDP สูง พลเมืองจะมีอายุขัยที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามค่า GDP ที่
เป็นแกน X เป็น Log scale และกราฟนี้ไม่ได้บอกว่าอายุยืนแล้วจะมีความสุขกว่านะครับ

The Gapminder World Map was produced by Gapminder in May 2010, with the latest available data (2008). The chart compares all countries and territories by income and health.

Download
และที่น่าสนใจที่สุด อย่าลืมดูรูปแบบที่เป็น Interactive ด้วยนะครับ

Comments