ก้นบุหรี่ นำไปป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กได้


มีงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน American Chemical Society journal Industrial & Engineering Chemistry Research ว่าสามารถนำก้นบุหรี่มาแช่ในน้ำ เมื่อนำสารละลายนั้นไปแช่เหล็ก N80 ที่ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันได้เป็นอย่างดี โดยทำให้สามารถทนต่อกรด Hydrochloric ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสได้ดีขึ้นมาก โดยทำหน้าที่เป็น Inhibitor นั่นเอง

http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/ie100168s?cookieSet=1

คิดได้ไง ?


Comments