ทุกประเทศในโลกเป็นที่หนึ่ง (ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง)


สำหรับประเทศไทย ท่านทราบมั้ยว่าเราเป็นที่หนึ่งด้านใด

Comments