ยืนยันอีกครั้ง กับผลของน้ำตาล High Fructose Corn Syrup

High Fructose Corn Syrup นิยมใช้เติมในอาหารหลากหลายชนิด เนื่องจากผสมในอาหาร และน้ำอัดลม หรือแม้แต่ชาเขียวหวาน ได้ง่าย ทำให้ต้นทุนโดยรวมถูกกว่า มีผลเสียจากการใช้มาแล้วจำนวนมาก และนี่เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่บอกว่าทานแล้ว อ้วนจริงๆ

Princeton News: A sweet problem: Princeton researchers find that high-fructose corn syrup prompts considerably more weight gain

Comments