ประกาศเลื่อนสอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้


ด้วยอาจเกิดความไม่สงบขึ้นในประเทศระหว่างวันสัปดาห์นี้ ดังนั้นการสอบวิชา Welding Metallurgy II ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม จะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์หน้าที่ 20 เวลาเดิมแทน

Comments