การบรรยายและประชุมร่วมกับ Prof. Arne Dahle

Prof. Arne Dahle จาก University of Queensland ประเทศ Australia ได้เยี่ยมและบรรยายพิเศษงานวิจัยด้านกระบวนการแข็งตัง เน้นอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม ที่อาคารปฏิบัติการหล่อโลหะและโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Comments