กรณีศึกษา PRE 458 Failure Analysis

  • · ให้ทุกคนทำ Case ที่ 1 และให้เลือกทำ 1 Case จาก Case 2 หรือ 3 ทั้งนี้แต่ละข้อมีคะแนน 15 คะแนน (รวมทั้งหมด ทำ 2 ข้อ 30 คะแนน หากทำมาเกินจะให้คะแนนข้อที่ได้น้อยกว่า)
  • · ส่งภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะไม่ตรวจไม่ว่ากรณีใดๆ
  • · นักศึกษาที่ลอกกันมา ถือว่ามีความผิด และจะได้คะแนนเท่ากับคะแนนที่ได้ หารด้วยคนที่ลอก
-v.sขอให้โชคดีทุกคนครับ Download ได้จากที่นี่ครับ

Comments