Maitreya Project ที่บรรยายไว้ในห้องครับ


โครงการ Maitreya อยู่ที่ประเทศอินเดีย เป็นการก่อสร้างพระพุทธรูปและรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างจาก copper 79% min, 10% aluminum, 5% nickel, 1% manganese ซึ่งเป็นกลุ่ม Aluminum bronze เพื่อให้มีอายุยืนยาวนับพันปี


Comments