รถที่ดีต้องชนแล้วยุบ (อย่างเหมาะสม)

สัปดาห์นี้ผมสอนเรื่อง Non-ferrous และโลหะที่เน้นเป็นพิเศษตัวหนึ่งคืออะลูมิเนียมผสม ทั้งนี้เพราะอะลูมิเนียมมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ความแข็งแรงต่อหน่วยน้ำหนักสูง ทนต่อการกัดกร่อนเมื่อเทียบกับเหล็ก และสามารถดูดซับพลังงานเมื่อเกิดการชนได้ดี

จากนั้นได้ยกเอาวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการชนให้ดู เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ที่ดีนั้นชนแล้วต้องยุบ ต้องไม่แข็ง ไม่อ่อนเกินไป มิเช่นนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุด (ซึ่งก็คือความปลอดภยของผู้โดยสารและผู้ขับ) อาจได้รับอันตรายComments