อาคารปฏิบัติการหล่อโลหะและโลหะวิทยาใกล้เสร็จเต็มที กับอาคารปฏิบัติการหล่อโลหะแห่งใหม่ครับ

Comments