ข้าวหอมมะลิ Jazzmen Rice


ข้าวหอมมะลิไทย นับเป็นความภูมิใจของคนไทยหลายคน เหตุที่มีชื่อเช่นนั้นเพราะความหอมนั่นเอง ใครที่เคยอยู่ออสเตรเลียคงมีโอกาสลิ้มลองข้าวที่นั่นว่ามีคุณภาพที่ดี และแม้ในอเมริกาเอง ก็มีข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์โดยนักวิจัยจาก Louisiana State University ที่เคลมว่ามีความหอมอร่อยแบบข้าวหอมมะลิของไทย (Jasmine Rice) และตั้งชื่อให้คนไทยเจ็บใจเล่นๆ ว่า Jazzmen Rice


เห็นอย่างนี้แล้วคิดเห็นเป็นว่ายังไงดีครับ
Source: Louisiana rice may rival Thai jasmine grain in US By JANET McCONNAUGHEY (AP)

Comments