อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้ครับ

Comments

DAN said…
To:Dr.Chaowalit
Question: New foundry it have be the Cupora to remain?,and also Metallugy Shop.
เตาคิวโปลายังอยู่ครับ แม้ว่าแนวโน้มในการใช้งานจะน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับกระบวนการที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่นในโรงงานถลุงเหล็กที่จะมีในประเทศไทย จำนวนมากขึ้นครับ