Posts

Showing posts from October, 2009

รัฐมนตรีของประเทศอิหร่านถูกจับได้ว่าคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน

ในที่สุดก็เป็นบราซิล

ประชุมเพื่อปรับปรุงวิชาด้านหล่อโลหะ

ชอบโลโก้แบบไหน Logo for Candidates Cities for 2016 Olympics