การสัมมนา Online เรื่อง Microstructural analysis by EBSDจะมีการสัมมนา Online เรื่อง Microstructural analysis by EBSD น่าสนใจนะครับ เพราะ มจธ. มีแผนที่จะจัดซื้อ SEM ที่มี EBSD ด้วยในเร็วนี้ (หากไม่มีข้อผิดพลาดด้านงบประมาณ)

16th September 2009, 4pm BST, 17:00 CET, 11am EDT ซึ่งก็คือ 11 pm หรือ 5 ทุ่มในไทยครับOver the past 20 years the SEM (scanning electron microscope) based EBSD (electron back-scattered diffraction) technique has developed into an essential materials characterisation tool for both R&D and industry. The technique is a powerful tool for providing detailed visualisation of microstructures and crystallographic textural information of materials ranging from metals through to minerals. This webinar will introduce the basic concepts of the EBSD technique and illustrate current technology for data acquisition and visualisation tools, for example 2D and 3D data acquisition with accuracy, sensitivity and flexibility. It will also cover in-situ heating experiments, and simultaneous data acquisition with the latest SDD EDS detectors for phase identification.

At Materials Today our objective is to progress the understanding of advanced technologies and processes relevant to the materials research community.
Working with leading suppliers and experts in their field, we use the webinar format to generate and promote educational forums to achieve this objective.ฟรี แต่ต้องลงทะเบียนก่อนที่นี่

Topic: Microstructural analysis by EBSD
When: Wednesday 16th September 2009
Time: 4pm BST, 11am EST
Moderator: Jonathan Agbenyega, Commercial Editor, Materials Today
Panelists:
Dr Dan Tatham, Department of Earth and Ocean Science, University of Liverpool
Dr Kate Bagnall, EBSD Specialist at Oxford Instruments
Dr Bradley P Wynne, Senior Lecturer in Metallurgy, Department of Engineering Materials, University of Sheffield.

Comments