น้ำเอย น้ำใจ

ผมได้ภาพดีๆนี้จาก Forwarded Mail เห็นแล้วแอบอมยิ้มไม่ได้ไม่ทราบว่าจะให้เครดิตใคร เพราะว่าส่งต่อกันมายาวเยื้อยเลยครับ

Comments