ความสุขมากขึ้นกำลังจะมา?โฆษณาชุดใหม่ที่ปล่อยออกมาเพื่อต้อนรับ Windows 7 ไม่ได้ใช้ดาราดังอย่าง Jerry Seinfeld เป็นเพียงเด็กเชื้อสายเอเชีย แต่น่าดู และบอกถึงผลจากการรีวิวที่พูดถึงข้อดีของ Windows 7

Comments