ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ลดลงสองปีติดต่อกัน


จาก The Global Competitiveness Report 2009-2010 เรายังคงตามหลังมาเลเซีย (24) อยู่อีกเยอะครับ

Once a member of the top 30, Thailand (36th)drops for the second year in a row.The global downturn added to Thailand’s severe political turmoil and social unrest with grim consequences for the country’s economy, which is expected to shrink between 3 and 4 percent in 2009—the first contraction since the Asian Financial Crisis of the late 1990s.The government coalition is now faced with the double challenge of jumpstarting the economy and restoring political stability.The country’s competitiveness inevitably suffers from protracted instability. Unsurprisingly, the quality of public institutions continues to deteriorate. Ranked 63rd in this category,Thailand has dropped 20 places over the past three years. Insufficient protection of property rights (75th) and security (85th) are of particular concern to the business community.With respect to public health (78th), HIV/AIDS, which afflicts 1.4 percent of the adult population; tuberculosis (142 cases per 100,000 population); and malaria (400 cases per 100,000 population) are all major concerns.Thailand’s technological readiness (63rd) is also lagging. Although mobile telephony penetration is among the densest in the world at 124 mobile subscriptions per 100 population, the use of the Internet (21 users per 100) and computers (6 per 100) remains scarce. Looking at the most positive aspects of Thailand’s performance, the macroeconomic situation (22nd) improved slightly between 2007 and 2008. The efficiency of the labor market (25th) constitutes another strength. Finally, the sheer size of its domestic (22nd)and foreign (18th) markets is a source of economies of scale.

คงต้องเหนื่อยกันอีกนาน

Comments