บ่ายวันนี้ มีประชุมความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

บ่ายวันนี้มีการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานการวิจัยกับสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันให้เพิ่มมากขึ้น และนี่คือภาพบรรยากาศครับ

2009 TFA

Comments