ประชุมกลุ่มวิจัย

เราได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มวิจัยอย่างจริงจังทุกสัปดาห์เพิ่มเติมจากการได้พบปะกันทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้มีโอกาสพูดคุย แลกปลี่ยน และมีโอกาสตกผลึกความรู้ที่ได้จากการอ่าน journal article และจากการทำการวิจัยเอง ก่อนที่จะได้ไปทานข้าวด้วยกันที่สวนธนฯ นี่เองครับ

Comments