Scooter และ Stroller นำสองสิ่งมารวมเป็นสิ่งเดียว = นวัตกรรม

เมื่อนำสองสิ่ง มารวมเป็นหนึ่ง เป็นกรณีคือรถเข็นเด็ก นำมารวมกับ Scooter ก็เป็นความคิดที่น่าสนุกไม่น้อยครับ เวลาเดินชอปปิงก็คงไม่ต้องเมื่อย สนุกทั้งแม่และลูกเลยครับ

Comments