Posts

Showing posts from August, 2009

แชมพูสำหรับพระสงฆ์

จำ Woo Suk Hwang ได้มั้ยครับ ตอนนี้มีข่าวว่าอยู่ในประเทศไทย

Scooter และ Stroller นำสองสิ่งมารวมเป็นสิ่งเดียว = นวัตกรรม

ขายน้ำฝน.... จะซื้อไหม

งานออกแบบที่น่าสนใจ ประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ม. พระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

บทความวิจัยใหม่ที่ได้รับการเผยแพร่ครับ

Why aluminum alloys?