ฐานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทชั้นนำมุ่งสู่อินเดีย


ภาพ: ศูนย์วิจัยและออกแบบของ Renault India studio ที่ Mumbai ประเทศอินเดีย
ที่มา: http://www.reuters.com


ประเทศที่มีคนมากมายอย่างอินเดีย หากได้มีการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมได้เปรียบในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของประเทศ ปัจจุบัน บริษัทชั้นนำของโลก เช่น Microsoft ได้ย้ายฐานการวิจัยและพัฒนาส่วนหนึ่งไปที่ประเทศอินเดีย ทั้งนี้เพราะความพร้อมของบุคลากร (อย่างน้อยฝึกฝนได้ และไม่มีอุปสรรคด้านภาษา) และยังมีต้นทุนที่ถูกในการทำวิจัยและพัฒนาอีกด้วย

ในแต่ละปีมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในด้าน Computer Science ประมาณ 300,000 คน และระดับปริญญาเอกประมาณ 100 คน ซึ่งเทียบไม่ได้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ที่มีดุษฎีบัณฑิตประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คน

ในปี 2006 ถึง 2007 อินเดียซึ่งมีประชากรกว่า 1,100 ล้านคน แต่จดสิทธิบัตรเพียง 7,000 สิทธิบัตร เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกามีการจดสิทธิบัตรสูงถึง 160,000 คน และอินเดียยังต้องแข่งขันกับประเทศจีน ที่มีดุษฎีบัณฑิตในจำนวนที่มากกว่าในแต่ละปี โดยหลักแล้วศูนย์วิจัยในอินเดียเป็นการเน้นด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มากกว่าสาขาอื่นๆ

ในประเทศไทยเอง มีหลายบริษัทต่างชาติที่ต้องการตั้งฐานการวิจัยและพัฒนาในประเทศ แต่เรายังอาจขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านกระบวนการวิจัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม Toyota ก็ได้มีการตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยแล้ว รวมถึง Western Digital และล่าสุดที่มีความร่วมมือกับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่งคือ Danieli ผู้ผลิตเครื่องจักรและสายการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าครบวงจร

Comments