ถึงเวลารถแทรกเตอร์แบบไฮบริดกระแสของการอนุรักษ์พลังงานไม่ได้อยู่เฉพาะรถยนต์ เช่น การมีรถยนต์ที่มีระบบไฮบริดเท่านั้น ล่าสุดรถขุดโดยผู้ผลิตชั้นนำอย่าง Caterpillar ก็ได้ออกรถแทรกเตอร์ที่ใช้ระบบไฮบริดเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกว่าจะผลิตออกมาจำหน่ายได้ก็ต้องทดสอบอย่างเข้มข้น เช่น ทดสอบกับรถแทรกเตอร์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียว หรือจากผู้ผลิตรายอื่น รวมถึงการทดสอบในสภาพลุยน้ำจริง เป็นต้น

รถแทรกเตอร์รุ่น D7E นี้ใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนามากว่า 10 ปี เป็นแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ Caterpillar หวังว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงเพื่อฝ่าสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้ ราคาเหรอครับ USD 603,000 ครับ

ที่มา http://www.businessweek.com/

Comments