เรียนจากลิง กินแต่น้อย จะแก่ช้า (และอายุยืน)

Canto (ซ้าย) อายุ 27 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่โดยควบคุมอาหาร ในขณะที่
Owen (ขวา) อายุ 29 ปี ได้กินอย่างที่อยากกิน ใครแก่กว่ากัน

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลกว่า 20 ปี ที่ University of Wisconsin Madison โดยมีการทดลองในลิงสองตัว ชื่อ Canto กับ Owen ทั้งนี้ Canton อาจนึกว่าตนเองโชคร้ายตลอดชีวิตที่ได้กินน้อยกว่าเพื่อนอีกตัว โดยกินอาหารที่มีแคลลอรีน้อยกว่า 30 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนลิงโดยทั่วไป ส่วน Owen ได้กินอะไรก็ได้ตามที่อยากกิน


ผลการทดลองเบื่้องต้นเป็นที่น่าสนใจ และอาจตกใจคือ ลิงที่กินแบบไม่อั้นแก่กว่ากันเห็นๆ และนอกจากนั้นยังตายไปแล้วประมาณ 37 % ในขณะที่กลุ่มที่ควบคุมอาหารตายไป 13 % อันเนื่องมาจากแก่ตายเป็นหลัก


หากผลที่เกิดกับคนเป็นเหมือนที่เกิดกับลิง ทราบใช่มั้ยครับว่าเราควรทำตัวอย่างไร

Comments