การเคลื่อนที่ของ dislocation

การเคลื่อนของ dislocation เปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนที่ของตัวบุ้ง ที่ไม่ใช่เป็นการเดิน ซึ่งต้องใช้แรงเยอะในคราวเดียว แต่เปรียบเสมือนกับการกระดื๊บเสียมากกว่า

Comments