การปฏิบัติการหลอมเหล็กโดยใช้เตาคิวโปลา

วันนี้ในวิชา Manufacturing Process ส่วนที่เป็น workshop เป็นการปฏิบัติการหลอมเหล็กโดยใช้เตาคิวโปลา ในภาคการศึกษานี้จะมีการ Operate เตาเป็นจำนวนสามครั้งด้วยกัน ครั้งนี้เป็นการประเดิมในภาคการศึกษานี้ครับ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี


Comments