การรีดเย็น

กระบวนการรีดเย็น คือการรีดที่อุณหภูมิทำงานต่ำกว่า Recrystallization temperature ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันมากในกรณี Strain hardening หรือ Cold working

Comments