การทดสอบ Lost foam งานอะลูมิเนียม

เป็นการเตรียมทดสอบ Lost foam ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันศกร์ที่ผ่านมา ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงต้องพิจารณาเรื่องสมบัติของชิ้นงานที่ได้อีกครั้งหนึ่ง (ใส่รองเท้าแตะแบบนี้ ไม่ถูกต้องนะครับ)

Posted by Picasa

Comments