งานอะลูมิเนียม Die Cast ผ่านกระบวนการทางความร้อนได้หรือไม่โดยทั่วไปแล้วอะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการหล่อแบบหล่อฉีดความดันสูง (Die casting) มักไม่นำไปผ่านกระบวนการทางความร้อน ทั้งนี้เพราะว่างานหล่อนี้มักมีรูพรุนอยู่ภายใน ซึ่งเมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางความร้อนทำให้มีโอกาสเกิดผิวชิ้นงานพองออกมาได้  (Blistering) และยังมีโอกาศเกิดการบิดเบี้ยวในชิ้นงานเมื่อชิ้นงานนั้นบาง University of Queensland ได้พัฒนาเทคนิคที่สามารถทำให้อะลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการหล่อแบบหล่อฉีดความดันสูง ให้สามารถนำเอาชิ้นงานไปผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ได้สมบัติที่ดีขึ้นในหลายด้านดังข้อมูลที่แสดงไว้ในข้อมูล PDF นี้

Comments