Posts

Showing posts from March, 2009

จะขายได้ต้องมีงาน Design ที่ดี

งานอะลูมิเนียม Die Cast ผ่านกระบวนการทางความร้อนได้หรือไม่

โฆษณารถกระบะโตโยต้า เน้นที่เครื่องยนต์อะลูมิเนียม