กรณีศึกษาวิชา PRE 458 Failure Analysis

ให้นักศึกษาเลือกทำกรณีศึกษานี้ 2 ใน 3 และให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552

ให้นักศึกษา Download file จากที่นี่

Comments

Anonymous said…
อาจารย์คะ แล้วงานเฟลเรียร์ส่งที่ไหนคะ
ส่งที่ผมที่ office ได้เลยครับ