Project based learning เริ่มจากระดับ(เตรียม)อนุบาลการเรียนการสอนแบบ Project based learning เริ่มได้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลครับ นี่เป็นตัวอย่างที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ตัวอย่างนี้เป็นการที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ แก่เด็กชั้นเตรียมอนุบาลสองจำนวน 24 คน ในวันที่ 22 มกราคม 2552 โดยมีนักศึกษาชั้นปีหนึ่งและปีสองจำนวน 15 คน ร่วมจัดแสดงหุ่นยนต์ที่พัฒนาเพื่อการเรียนการสอนแบบ project-based ภายในภาคฯ ได้แก่ หุ่นยนต์รถแข่งอัตโนมัติและหุ่นยนต์เก็บของ ร่วมกับหุ่นยนต์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Bell lab โดยสามารถดูภาพกิจกรรมได้จากที่นี่ครับ ต้องขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งในนั้นครับ เด็กเลือกเรียนเรื่องหุ่นยนต์มากกว่าม้าลายไปนิดเดียว เด็กหญิงเลยผิดหวังไปเล็กน้อย แต่ก็พบว่าเค้าก็มีความสุขกันเหลือเกิน

Comments

Anonymous said…
ขอบคุณครับ