กำหนดการสำหรับวิชา PRE 632 Advanced Foundry Engineering

เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 17 นี้ จะมีการจัดแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งหลักสูตร Metallurgical, Welding, Quality และ LMC จึงงดการเรียนการสอนนะครับ ผมขอ Update ตารางการบรรยายในเนื้อหาที่เหลืออยู่ดังนี้
  • 24 มค. 2552 High Chrome and Wear Resistance Cast Iron by Dr. John Pearce
  • 31 มค. 2552 Light alloy processing advancement I by Dr. Julathep Kajornchaiyakul
  • 7 กพ. 2552 New Development inoculation and consumables in cast iron processing
    by Dr. John Pearce
  • 14 กพ. 2552 Light alloy processing advancement II by Dr. Julathep Kajornchaiyakul
  • 21 กพ. 2552 Feeding System in Iron Casting by คุณเพิ่มพร ฤกษ์ธรรมกิจ
  • 28 กพ. 2552 Casting Design for Vertical Gating System by Asst. Prof. Kobsin Taweesin
  • 7 มี.ค. 2552 Casting Defects: Causes and Preventions by ผศ. สาธิต จันทนปุ่ม
  • 14 มี.ค. 2552 Computer application in Foundry by ดร. พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

Comments