การสัมมนาเรื่องกระบวนการทางความร้อน และการเชื่อมของ superalloy

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสจัดการสัมมนาภายในให้กับ บริษัท Triumph Aviation Service Asia จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับซ่อมแซมชิ้นส่วนอากาศยานให้กับสายการบินต่างๆ โดยเน้นชิ้นส่วนที่เป็นทั้ง Nickel Based Superalloy, Stainless steel, Aluminum alloy เป็นต้น

หัวข้อในการสัมมนาประกอบไปด้วย

 • Characteristics of Superalloys and Stainless Steels
 • Phase Diagram and Transformation Diagram
 • Isothermal Diagram
 • Concepts of Heat Treatment
 • Stress Relieving
 • Annealing
 • Precipitation Hardening
 • Potential Problems in Heat Treatment
 • Welding Metallurgy of Nickel-Base Alloys in Brief
 • Low strength in HAZ of Heat-treatable alloys
 • Postweld Heat-treatment cracking
 • Welding Metallurgy of Aluminum Alloys (Series 2xxx, 6xxx and Cast Aluminum Alloys)

Comments