การสัมมนา Permanent mold casting of aluminum alloys

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับ บ. Siam Toyodensan จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นการหล่อแบบ Gravity Die Casting และมีกระบวนการ Precipitation hardening และ Machining โดยสมบูรณ์ในบริษัทฯ นับเป็นครั้งที่สองหลังจากหลักสูตรแรกคือเรื่อง Precipitation hardening ที่จัดให้กับบริษัทแห่งนี้

หัวข้อสำหรับการบรรยายประกอบไปด้วย

 • Aluminum alloys: Classification and its applications
 • Safety consideration and prevention in working with molten aluminum
  • Why is molten aluminum dangerous? Characteristics of molten aluminum alloys
  • The thermite reaction related to molten aluminum
 • Roles of major and minor elements in AC4B and AC8C
 • Melt treatment
  • Grain refinement
  • Eutectic silicon modification
  • Fluxing
  • Degassing
 • Melt quality assessment
  • Cleanliness
  • Hydrogen content
  • Density index
 • “Campbell’s Rules of Casting” in a nut shell
 • Casting defect investigation
  • Equipment, tools, and technique to identify casting defect root cause
  • Casting defects arising from melt quality, gating and risering design, and core.

Comments