การเกิดการแตกร้าวขณะแข็งตัว

การเกิดการแตกร้าวขณะแข็งตัว (Solidification cracking) มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการผลิตที่ใช้กลไกการแข็งตัว การอธิบายปรากฏการณ์นี้อาจทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ยาก โชคดีที่มีนักวิจัยจาก Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire de Metallurgie Physique, MX-G CH-1015, Lausanne, Switzerland และเผยแพร่ไว้โดย TMS ผมได้นำมาแสดงไว้ที่นี่เพื่อสะดวกแก่นักศึกษาครับ
The formation of a "healed" hot crackThe formation of a hot tear by propagation of air bubbles in the opening. 
A hot tear growing in intergranular liquid regions.


For more information, contact P.-D. Grasso, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Laboratoire de Metallurgie Physique, MX-G CH-1015, Lausanne, Switzerland; pierre-daniel.grasso@epfl.chhttp://dmxwww.epfl.ch/lmph/simul/index.htm

Comments