การบรรยายเรื่อง บทบาทของอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง บทบาทของอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในงานการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กทม. มี Slide นำเสนอดังนี้

Comments